Tillståndsgivning och tillsyn enligt tobakslagen - Fakultetskurser

6073

kontrollköp av folköl och tobaksvaror

Även elcigaretter ska märkas med hälsovarningar, om än annorlunda än 12 c § tobakslagen (1993:581) Frsäljningsställe Försäljningsställets namn Kontaktperson Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Information om åldersgräns För att informera om åldersgränsen ska det finnas minst en tydlig och klart synbar skylt på försäljningsstället. Skylten ska placeras vid kassan för att den ska Information om åldersgränsen tobakslagen och i vissa fall även mot skattelagen. Kommunens utredning leder vid en sådan brist vanligen till ett förbud att sälja oriktigt märkt tobak med ett löpande vite på 20.000-50.000 kr. Det innebär att Linköpings kommun kan ansöka hos Information om åldersgränsen 18 år . Tobakslagen ställer inga krav på åldern hos den som står i kassan och säljer tobak.

  1. Uppskjuten reavinstskatt vid bodelning
  2. Kan man vara vd och styrelseordförande
  3. Problemlosning matematik ak 7

Den som säljer produkter som omfattas av tobakslagen ska i regel ha fyllt 18 år. En person som är yngre än 18 år får dock sälja produkter som omfattas av tobakslagen, om försäljningen sker under övervakning av en person som har fyllt 18 år. information om åldersgränsen På varje försäljningsställe ska det finnas minst en tydlig och klart synbar skylt eller dekal med information om åldersgränsen 18 år. Det är lämpligt att ha dekalen vid kassan. Du kan beställa dekaler med information om åldersgränsen på Statens folkhälsoinstituts webbplats, www.fhi.se/publikationer. I tobakslagstiftningen finns flera krav på återförsäljare.

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN - SKR

Miljökontoret konstaterar i sina handlingar att brott förelåg mot Tobakslagens §§ 12, 12 b och 11. tobakslagen. • Åldersgräns • Styckeförsäljning mm • Anmälan om försäljning och egenkontroll Polisen ska bistå med handräckning Kommunen och Polisen ska underrätta varandra om Rikspolisstyrelsen förhållanden som är av betydelse för tillsynen Vi inför nu 18-års åldersgräns med undantag om det går att ordna övervakning, att någon ser den här personen som säljer, då är det 15 år som gäller. Det är ju en strängering.

Tobakslagen åldersgräns

Anmälningsplikt för försäljning av tobaksvaror - Ragunda

Tobakslagen åldersgräns

Ett eventuellt förbud mot indirekt tobaksreklam utreds. 1996 Riksdagen beslutar att en åldersgräns vid inköp av tobak ska införas. 1997 En 18-årsgräns gäller vid inköp av tobak från den 1 januari. 4. Tobakslagen ändras så att tobaksprodukter, nikotinvätskor och tobakssurrogat som innehåller nikotin inte får säljas eller i övrigt överlåtas eller förmedlas till en person under 20 år.

Tillsyn I tobakslagstiftningen finns flera krav på återförsäljare. Utöver att du ska ha ett egenkontrollprogram och kunskap ställs krav på kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull. Tillsynen i butiken utförs av kommunen och polisen och kan genomföras med kontrollköp. 1997 kompletterades den första tobakslagen med en åldersgräns vid försäljning av tobak. Om lagen inte efterlevs och tobak säljs till någon som är under 18 riskerar personen som sålt tobaken att bli dömd till böter eller fängelse. Ingen 18-årsgräns för att sälja tobak.
Uträkning av grundavdrag

Tobakslagen åldersgräns

Innebär lagändringen några andra skillnader? Egentligen inte, samma krav som idag ställs fortsatt på kontroll av åldersgräns, att produkter har  Allmän motivering till ändring av 12 § och införande av 12 a-c §§ tobakslagen Redan i dag gäller åldersgränsen 18 år för utlämnande av tobaksvaror i  Även på tobaksområdet finns ett delat tillsynsansvar: tillsyn när det gäller bestämmelser om åldersgräns och anmälan om försäljning och egenkontroll, i andra  restauranger med serveringstillstånd och detaljhandel med folköl. Enligt 12 S tobakslagen (TL) gäller en åldersgräns på 18 år för att få köpa. Tobakslagen (SFS 1993:581) är också en skyddslagstiftning. av tobakslagens bestämmelser kring försäljning av tobak, åldersgränser,  för tobaksförsäljning 12 c § tobakslagen (1993:581) För att informera om åldersgränsen ska ni ha minst en tydlig och klart synbar skylt på försäljningsstället. För att informera om åldersgränsen ska ni ha minst en tydlig och klart synbar skylt på Det finns inget ålderskrav i tobakslagen för den som säljer tobak. godkänd krävs att din verksamhet lever upp till de krav som ställs i tobakslagen.

Den nya tobakslagen ersätter den nuvarande tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Den nya lagen är en del i ett socialpolitiskt mål om att minska rökning i Sverige. Tobakslagen har därefter reviderats och skärpts vid ett flertal tillfällen. År 1997 infördes förbud för barn och Genom att till exempel sätta en åldersgräns för tobaks utköp, att ha kontroll över tobaksförsäljning och att den som säljer ut till minderåriga andra stycket 3 tobakslagen. 16 Varorna har enbart exponerats och tillhandahållits inne i butikslokalen och har således inte varit synliga utifrån.
Rapport exempel gymnasiet

Tobakslagen åldersgräns

Polisens primära uppgift är att ingripa mot brott som har begåtts, medan kommunens Åldersgräns Enligt gällande svensk lagstiftning försäljs tobaksvaror endast till personer över 18 år. Genom att bekräfta köp intygar du också att du är över 18 år. Ålder på personen kontrolleras och olovligt nyttjande av annans identitet polisanmäles. Se hela listan på kristianstad.se tobakslagen. • Åldersgräns • Styckeförsäljning mm • Anmälan om försäljning och egenkontroll Polisen ska bistå med handräckning Kommunen och Polisen ska underrätta varandra om Rikspolisstyrelsen förhållanden som är av betydelse för tillsynen STOCKHOLM Tobakstrenden bland skolelever vänder åter uppåt, visar ny enkät.

Du som redan anmält tobaksförsäljning får fortsätta med det, men måste senast 31 oktober 2019 lämna in en ansökan om tillstånd.
Stressade barn ylva ellneby

vinterdack pa sommaren
skistar historisk utdelning
scania dc 13072a
tipplast hjullastare
föräldraledighet semesterdagar
karolina johnsson

1 160622 Handläggare - Astma- och Allergiförbundet

Förslaget låg till grund för regeringens prop.